نیروهای امنیتی مرکزولسوالی چهاردره را از کنترل طالبان خارج کرد

f8962b38d084bb71422c647212a76f57_XLوزارت دفاع ملی کشور اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغانستان پس از درگیری های شدید وارد مرکز ولسوالی چهاردره ولایت قندوز شده و عملیاتهای پاکسازی در اطراف و ساحات تحت کنترل طالبان در این ولسوالی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیتی کشور پس از تصرف شهر قندوز، عملیات پاکسازی را در ولسوالی‌های دیگر قندوز از جمله چهاردره آغاز کرده است.

نیروهای امنیتی شب گذشته ولسوالی چهار دره را از تصرف طالبان خارج کرده و هم اکنون عملیات پاکسازی از وجود طالبان در این ولسوالی جریان دارد.

محمد قسیم جنگل باغ فرمانده پولیس قندوز گفته است نیروهای امنیتی شب گذشته از چهار طرف بالای طالبان در ولسوالی چهار دره حمله کردند و در نتیجه این ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی در آمد.

در این علمیات تلفات زیاد به طالبان وارد شده است اما آمار دقیق از کشته شده ها ارایه نشده است.