نگرانی پاپ، از آینده همجنسگرایان

۱۵ جدی ۱۳۹۲

رهبر کاتولیکهای جهان درباره آینده فرزندان خانواده های همجنس گرا در اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان روز شنبه همچنین اعلام کرد موضوع چگونگی برخورد با همجنسگرایان برای کلیسای کاتولیک به یک معضل تبدیل شده است که باید به آن رسیدگی کرد.

رهبر کاتولیکهای جهان تاکید کرد افزایش تعداد دانش آموزان اروپایی که والدین آنها از یکدیگر جدا شده اند، رویدادی نگران کننده است.

پاپ در حالی نسبت به همجنس گرایی در اروپا هشدار داد که واتیکان سال ها است با رسوایی های اخلاقی متعددی روبه رو است.

پاپ

جهان

کاتولیک ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.