اسد ۲۳, ۱۳۹۹

نه تن از کارمندان همبستگی ملی در ولایت بلخ سر بریده شد

گزارش ها میرساند که نه تن از کارمندان همبستگی ملی، در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ سر بریده شدند.

گزارش ها میرساند که نه تن از کارمندان همبستگی ملی، در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ سر بریده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  نه تن از کارمندان ساحوی همبستگی ملی به شمول یک خانم شب گذشته در ولسوالی زارع ولایت بلخ سر بریده شده اند.

تا کنون علت و انگیزه این رویداد معلوم نیست و مقامات امنیتی در زمینه تحقیقات را آغاز کرده اند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته اند؛ اما به عقیده همه عامل این رویدادها معلولا طالبان بوده اند.

ولایت بلخ از جمله امن ترین ولایت های افغانستان به شمار میرود که در این اواخر ناامنی تا این ولایت نیز رسیده است.