نهاد های ملی زنان: مسئولان مدافع حقوق زنان ناکام اند

طی یک ماه اخیرافغانستان گواه خشونت های پیهم علیه زنان بوده ویکی از دیگری شدید تر وفجیع تر، در اخرین مورد خانمی بنام ستاره در ولایت هرات توسط شوهرش گوش، بینی ولب بریده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شوهر خانم ستاره به مواد مخدر عتیاد دارد گمان میرود علت اصلی خشونت اعیتاد آن مرد باشد.

در پیوند به این رویداد ناگوار، نهاد ملی زنان مبارزافغانستان نشست خبری را یک شنبه ۲۴  قوس در کابل برگزارکردند.

خانم حمیده وردک رییس نهاد ملی زنان مبارز افغانستان نهاد های عدلی وقضایی وتمام ارگان های دولتی وغیر دولتی مرتبط با حقوق زنان را متهم به کم کاری کرده میگوید که این نهاد ها به شمول وزارت امور زنان وزنان که عضور شورای ملی اند جز یک سلسله اقدام ها وحرکت های نمادین کاری برای زنان نکرده اند.

وی تصریح میدارد« من می شرمم که درافغانستان زنده گی میکنم، ما درکشور اسلامی زنده گی میکنیم ولی اثری از شئونات اسلامی وجود ندارد. من به نهاد مدافع حقوق بشر، زنان اعضای پارلمان وشخص رییس جمهور میگویم دیگرخشونت علیه زنان بس است.»

به گفته وی، قضیه سحرگل هنوز مجهول است وعاملان خشونت علیه او محاکمه درست نشدند. به باور خانم وردک خشونت های اخیر علیه زنان درنقاط مختلف کشور نشان میدهند که تمام نهاد های که درافغانستان در مبازره با خشونت علیه زنان فعالیت دارند همه گی ناکام اند.

هما امیری فعال حقوق زن میگوید که علاوه برافزایش خشونت نوع ونحوه خشونت نیز شدت فجیعانه گرفته است.

او میگوید که جنایت علیه خانم ستاره در برابرچهار دخترش انجام شده، گمان میرود که وضعیت روحی دختران ستاره نیزبه شدت نامساعد باشد.

وی می افزاید« ما از تمام نهاد های دولتی وغیردولتی وشخص رییس جمهور میخواهیم نگذارند قضیه ستاره خانم ماننده قضیه سحرگل بخوابد وعدالت تامین نگردد.»

نهاد زنان مبارز افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که اگر مردم افغانستان دست بکار نشوند جلو این همه بی غیرتی ها را نگیرند از دولت وحکومت افغانستان ونهاد های انجویی کارساخته نیست وخشونت افزایش وشدت بیشتری خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *