سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

نماینده گی اتاق تجارت بین ‌المللی در کابل

تجارتاتاق تجارت بین‌ المللی برای پیشبرد کارهای سرمایه گذاری و ایجاد سهولت برای بازگانان افغانستان، خواستار ایجاد دفتر نماینده گی در کابل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور خارجه، با گشایش نماینده گی اتاق تجارت بین المللی در کابل، بر رونق همکاری ها در بخش خصوصی و تقویت روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای دیگر مفید است.

در نامه اتاق تجارت بین ‌المللی به وزارت امور خارجه آمده است که این نهاد آماد همکاری‌ های بیشتر در بخش خصوصی با افغانستان است.

بر اساس معلومات خبرنامه وزارت امور خارجه، اتاق تجارت بین ‌المللی ۶٫۵ میلیون عضو در ۱۳۰ کشور جهان دارد که یکی از بزرگترین‌ نهادهای تجارت در جهان است.

تصمیم ایجاد نمایندگی اتاق تجارت بین‌المللی در کابل، در صد و پنجاهمین اجلاس شورای جهانی این نهاد که در تاریخ ۲۶ جوزای سال جاری در ساوپولوی برازیل برگزار شده بود، گرفته شده است.

در خبرنامه آمده است که با ایجاد نمایندگی اتاق تجارت بین‌ المللی در کابل، این نهاد تحت عنوان اتاق تجارت بین ‌المللی افغانستان (ICC Afghanistan)  فعالیت خواهد کرد.

حمایت از رشد اقتصادی از طریق ترویج تجارت و سرمایه ‌گذاری، تسهیل عرضه خدمات اقتصادی و کالاها در بازارهای جهانی از اهداف بنیادی اتاق تجارت بین ‌المللی است.