نتایج نهایی از نشست هیئت عالی رتبه “SOM” در کابل

11951136_1635375710080230_1556146433602742143_nاکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و نیکولاس هیسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در یک کنفرانس خبری نتایج جلسه هیئت عالی رتبه “SOM” را به دسترس رسانه ها قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست هیات عالیربته کشورهای کمک کننده به افغانستان تحت عنوان “SOM” روز گذشته با حضور نمایندگان کشورهای جامعه جهانی در کابل برگزار شد.

با این حال وزیر مالیه کشورمان کنفرانس “سام” را برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک آزمون  خواند و افزود: تمام تعهدات که با جامعه جهانی صورت گرفته بود در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تاکید کرد که خوشبختانه حکومت وحدت ملی  توانسته است که از آغاز تا کنون در بسیاری از موارد  قناعت جامعه جهانی را حاصل نماید و از این امتحان موفقانه بدر اید.

به گفته وی مبارزه با فساد بصورت جدی روان است و وزارت مالیه  یک طرح جامع را جهت کاهش فساد در بخش گمرکات ترتیب  نموده  که در بر گیرنده ارتقای ظرفیت کارمندان گمرکات، ایجاد سیستم های جدید و معیاری در گمرکات، پولیس گمرکات و شریک سازی معلومات گمرکی با کشور های همسایه می باشد.

وزیرمالیه همچنان از برگزاری دو کنفرانس دیگر بین المللی که بمنظورمساعدت در بخش های نظامی و ملکی افغانستان برگزار می شود، خبر داد.

همچنین نیکولاس هیسم  نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان نشست هیات عالیرتبه را در کابل بسیار مهم خواند و آنرا منحیث یک پل ارتباطی بین تعهدات قبلی و فعلی افغانستان دانست.

به گفته وی، خوشبختانه حکومت افغانستان توانست یکبار دیگر توجه جامعه جهانی را بخود جلب نماید.

 وی افزود:  وزرا، نمایندگان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست مشکلات و نظریات شانرا به گونه مشخص بیان نمودند که نمایانگر اجرا بهتر تعهدات شان در قبال کمک های جامعه جهانی می باشد.