نبرد شدید در ولسوالی یمگان بدخشان

b-a-wardمقامات محلی میگویند نیروهای کوماندو از کابل برای کمک به ولسوالی یمگان بدخشان اعزام شده و هم اکنون با طالبان در حال نبرد هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیتی به ویژه کوماندو به سوی ولسوالی یمگان بدخشان در حال پیشروی هستند و تا پایان امروز، این ولسوالی از کنترول طالبان خارج خواهد شد.

گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان می‌گوید که نیروهای امنیتی بیش از ده کیلومتر به سوی ولسوالی یمگان پیشروی داشته اند.

به گفته او، در جنگ یمگان صدها تروریست خارجی نیز علیه نیروهای امنیتی می‌جنگند.

بیدار گفته است که این تروریستان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، چیچین، پاکستان و عرب هستند. اما او در مورد تلفات طالبان و نیروهای امنیتی در درگیری یمگان چیزی نگفته است.

طالبان با راه‌اندازی عملیات گسترده هفته گذشته ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند.

Author