نامزد وزیر وزارت دفاع ملی افغانستان معرفی شد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، دگرجنرال محمد افضل لودین را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی قبل از سفرش به امریکا، ۱۶ نامزد وزیر جدید کابینه برای برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده بود که در جمع آن پست وزارت دفاع ملی خالی بود.

در همین حال رییس جمهور غنی، دگرجنرال محمد افضل لودین را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی معرفی نموده است.

براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری قرار است آقای لودین به زودی جهت اخذ رای اعتماد رسماً به مجلس نمایندگان معرفی گردد.

دگرجنرال لودین یکی از کادر های مسلکی نظامی در کشور بوده که سالهای زیادی را در پست های مختلف وزارت دفاع ملی خدمت نموده و اخیراً به حیث مشاور نظامی در دفتر شورای امنیت ملی ایفای وظیفه کرده است.