مکاتب 9 ولسوالی فاریاب به روی دانش آموزان مسدود میباشد.

۳ سنبله ۱۳۹۷

مقامات محلی فاریاب میگویند، به دلیل تهدیدات امنیتی، مکاتب 9 ولسوالی فاریاب به روی دانش آموزان مسدود میباشد و هیچ مکتبی به روی دانش آموزان باز نیست، اما معاشات آموزگاران هر ماه از سوی معارف فاریاب حواله میشود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب در این خصوص گفت که  ولسوالی های کوهستان، گرزیوان، بلچراغ، غورماچ، المار، دولت آباد، شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و پشتونکوت از جمله های ولسوالی های هستند که هیچ مکتبی بروی دانش آموزان باز نیست و معاشات آموزگاران در هر ماه حواله میشود.

سیلاب علت مسدودی مکاتب این ولسوالی ها را نبود امنیت در این ولسوالی ها عنوان میکند.

در همین حال میرویس داود زوی ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب میگویند، در مراکز این ولسوالی ها مکاتب بروی دانش آموزان باز است اما بلند بودن تهدیدات امنیتی سبب شده است تا دانش آموزان به دروس خویش حاضر شده نتوانند.

محمد یاسین ارسلان معاون تدریسی ریاست معارف فاریاب میگوید، در سطح ولایت فاریاب 9 مکتب در 5 ولسوالی غورماچ، قیصار، بلچراغ  شیرین تگاب و دولت آباد به دلیل نبود امنیت مسدود میباشد و متباقی مکاتب بروی دانش آموزان باز است.

10ولسوالی فاریاب به تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد به جز از مراکز این ولسوالی ها تمامی روستا های این ولسوالی ها به تصرف گروه طالبان قرار دارد، و دولسوالی بلچراغ و غورماچ مراکز شان نیز به دست گروه طالبان قرار دارد و مکاتب این ولسوالی ها نیز از همین سبب مسدود میباشد.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.