مهاجرت در سال روان کاهش یافته است

MOrr-1وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از کاهش میزان مهاجرت شهروندان کشور نسبت به سال ۲۰۱۵ خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید حسین عالمی بلخی به مناسبت روز جهانی مهاجرین در نشست خبری اشتراک کرد.

بلخی اظهار داشت که بنا به عوامل گوناگون، میزان مهاجرت شهروندان کشور به کشورهای اروپایی کاهش چشمگیری داشته است.

به گفته وی، عدم توانایی مخالفان برای شکننده ساختن امنیت کشور، بهبود برنامه های اقتصادی دولت، باورمندی شهروندان به حضور در کشور و آگاهی از مشکلات مهاجرین در کشورهای غربی از جمله عوامل کاهش مهاجرت بوده است.

بر اساس معلومات وزیر مهاجرین؛ در سال ۲۰۱۵ در حدود ۲۵۰ هزار تن درخواست پناهنده گی به کشورهای اروپایی داده بودند که این میزان در شش ماه ابتدایی سال روان به ۳۹۳۴۹ تن رسیده که کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

وی در مورد تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان گفت که مذاکرات برای این کار به زودی آغاز می شود.

از سویی هم بلخی با اشاره به مخالفت دولت با اخراج اجباری پناهجویان اظهار داشت که این امر در برنامه های وزارت قرار دارد و از کشورهای مهاجرپذیر خواسته شده تا روند خروج بر اساس تفاهمنامه صورت گیرد.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر حدود ۷ میلیون شهروند کشور در کشورهای دیگر زندگی می کنند که ۳ میلیون در پاکستان، در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار در ایران، ۳۵۴ هزار در کشورهای اروپایی و ۶۵۸ هزار در دیگر کشورها حضور دارند.

عالمی بلخی اظهار داشت که از مجموع مهاجرین کشور؛  ۵۹۳۰۱ نفر سند پناهندگی دریافت کرده، ۶۲ هزار نیز امکانات زندگی دایم دارن و ۵۷ هزار دیگر نیز تابعیت کشور دوم را گرفته اند که این سه دسته به کشور برنخواهند گشت.

بر اساس معلومات وی، پدیده مهاجرت در این اواخر به یک بحران برای کشورهای اروپایی تبدیل شده و آنها سیاست های سختی را برای مقابله با آن روی دست گرفته اند.

از روز جهانی مهاجرین در حالی در کشور تجلیل می شود که در سالهای اخیر؛ شمار زیادی از جوانان و نیروی کار، کشور را ترک کرده و خود را با مشکلات زیادی به کشورهای اروپایی رساندند.

Author

About Author