مهاجرت در سال روان کاهش یافته است

۳۱ جوزا ۱۳۹۵

MOrr-1وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از کاهش میزان مهاجرت شهروندان کشور نسبت به سال 2015 خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید حسین عالمی بلخی به مناسبت روز جهانی مهاجرین در نشست خبری اشتراک کرد.

بلخی اظهار داشت که بنا به عوامل گوناگون، میزان مهاجرت شهروندان کشور به کشورهای اروپایی کاهش چشمگیری داشته است.

به گفته وی، عدم توانایی مخالفان برای شکننده ساختن امنیت کشور، بهبود برنامه های اقتصادی دولت، باورمندی شهروندان به حضور در کشور و آگاهی از مشکلات مهاجرین در کشورهای غربی از جمله عوامل کاهش مهاجرت بوده است.

بر اساس معلومات وزیر مهاجرین؛ در سال 2015 در حدود 250 هزار تن درخواست پناهنده گی به کشورهای اروپایی داده بودند که این میزان در شش ماه ابتدایی سال روان به 39349 تن رسیده که کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

وی در مورد تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان گفت که مذاکرات برای این کار به زودی آغاز می شود.

از سویی هم بلخی با اشاره به مخالفت دولت با اخراج اجباری پناهجویان اظهار داشت که این امر در برنامه های وزارت قرار دارد و از کشورهای مهاجرپذیر خواسته شده تا روند خروج بر اساس تفاهمنامه صورت گیرد.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر حدود 7 میلیون شهروند کشور در کشورهای دیگر زندگی می کنند که 3 میلیون در پاکستان، در حدود 2 میلیون و 400 هزار در ایران، 354 هزار در کشورهای اروپایی و 658 هزار در دیگر کشورها حضور دارند.

عالمی بلخی اظهار داشت که از مجموع مهاجرین کشور؛  59301 نفر سند پناهندگی دریافت کرده، 62 هزار نیز امکانات زندگی دایم دارن و 57 هزار دیگر نیز تابعیت کشور دوم را گرفته اند که این سه دسته به کشور برنخواهند گشت.

بر اساس معلومات وی، پدیده مهاجرت در این اواخر به یک بحران برای کشورهای اروپایی تبدیل شده و آنها سیاست های سختی را برای مقابله با آن روی دست گرفته اند.

از روز جهانی مهاجرین در حالی در کشور تجلیل می شود که در سالهای اخیر؛ شمار زیادی از جوانان و نیروی کار، کشور را ترک کرده و خود را با مشکلات زیادی به کشورهای اروپایی رساندند.

اروپایی ،

اقتصادی ،

باورمند،

پناهجویان،

سید حسین عالمی بلخی،

کاهش،

مشکلات،

مهاجرین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed