اسد ۲۲, ۱۳۹۹

ملالی شینواری: شورای عالی صلح باید کاملا لغو شود!

n00072413-bیکی از مشاوران رئیس جمهور خواهان لغو شورای عالی صلح شده و گفته است این شورا تا کنون هیچ فعالیتی در راستای پیشبرد صلح نکرده و بعد از این نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ملالی شینواری مشاور محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در نشستی زیر نام ” آینده گفتگو های صلح ” در کابل ظهار داشت که حکومت باید یک هیات با صلاحیت را برای پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح تعیین کند.

وی تصریح نمود: ” شورای عالی صلح از دولت معاش می گیرند اما در عرصه فعالیت نمیکنند؛ من که اینجا نشسته ام بی طرفی این شورا را قبول ندارم. آیا این شورا صلاحیت دارد که به نمایندگی از دولت با طرف مقابل گفتگو کند و چانه زنی را که لازم است نماید؟ تاکنون که نکرده اند بعد از این نیز نخواهند توانست”.

او افزود: ” دولت این شورا را باید کاملا لغو نماید و یک هیات قوی و با صلاحیت را برای صلح تعیین کند که به نماینده گی دولت با طرف مقابل گفتگو کند و نقش زنان هم در این شورا باید برجسته باشد.”

اما اعضای شورای عالی صلح در این نشست تاکید کردند که شرایط گفتگوهای صلح مساعد است و باید اعتماد سازی بین دو طرف صورت گیرد.

عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح گفت: شرایط گفتگوهای صلح در حال حاضر مساعد شده است از کشورهای منطقه می خواهیم که افغانستان را حمایت کنند تا از این فرصت پیش آمده استفاده گردد.