معصوم ستانکزی رسما در پست وزارت دفاع ملی آغاز به کار کرد

محمد معصوم ستانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، دگرجنرال عبدالخالق معاون اول و دگر جنرال قدم شاه به عنوان رییس ستاد ارتش ملی “لوی درستیز وزارت دفاع” رسما آغاز به کار کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه (۳ جوزا) سرپرست وزارت دفاع ملی، معاون اول و و رییس ستاد ارتش ملی کشور را به کارمندان وزارت دفاع ملی معرفی نمود.

آقای غنی در مراسم معرفی این سه مقام عالیرتبه وزارت دفاع ملی از هر سرباز، بریدمل، افسر و جنرال اردوی ملی در راستای حراست و پاسبانی از کشور، ابراز امتنان کرده، گفت: منسوبین اردوی ملی، وطن دوست و قهرمان اند و من می بالم که سرقوماندان اعلی آنها هستم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اردوی ملی کشور دارای اراده قوی می باشد، گفت: هر کسیکه اراده قوای مسلح افغانستان را نادیده گرفته، میدان را باخته است.

وی، به معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی و سایر اراکین آن وزارت دستور داد تا امتیازات شهدای اردوی ملی را افزایش دهند و از طرف دیگر با نهاد های بین المللی یک بنیادی را بخاطر کمک به خانواده های شهدا و مجروحین نیروهای امنیتی کشور ایجاد نماید.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد: معادله موفقیت واضح می باشد و آن این است که باید مردم، قوای امنیتی و دفاعی و دولت در یک صف واحد قرار داشته باشند. وی افزود که ما خواهان جنگ نیستم، این جنگ بالای ما تحمیل شده است، ما صلح پایدار می خواهیم اما جواب مشت را با مشت میدهیم.

 رییس جمهور کشور گفت که اراده سیاسی ما مستحکم است، با وضاحت در یک صف واحد ایستاده ایم، خداوند (ج) مسئولیت دفاع این وطن را برای ما سپرده است، بر حق هستیم و بالای کسی تجاوز نکرده ایم و هنوز هم خواهان راه حل سیاسی می باشیم.

وی افزود: ما به صورت اساسی و پایدار، صلح باعزت می خواهیم زیرا صلح با عزت منافع این وطن را تامین می کند.

او از تمام مردم افغانستان خواست تا در کنار نیروهای امنیتی کشور ایستاده شوند و تاکید کرد که افغانستان برای هیچ کسی خطری را متوجه نمی سازد.

به باور آقای غنی، ما به دو نوع صلح نیاز داریم که یکی آن صلح با کشور همسایه پاکستان است زیرا این کشور در یک جنگ نا اعلام شده در مقابل افغانستان قرار دارد.

اشرف غنی گفت: من به این نکته کاملاً باور دارم که هیچ افغان جاسوس خارجی شده نمی تواند و  بالای هر جنرال و افسر این کشور باور دارم که از این خاک به طور با عزت نمایندگی می کنند.

رییس جمهور می گوید که از منافع ملی یک زره هم نمیگذریم. اردو، پولیس و امنیت و هر فرد این کشور باید اعتماد داشته باشد که صلح در چوکات قانون اساسی و دستورات دین مقدس اسلام صورت می گیرد.

وی افزود که فرهنگ تقدیر و سپاس در اردوی ما ضعیف شده بود و امید است فرهنگ تقدیر را عام بسازیم طوریکه یک روز افتخار اهدای کلید یک باب اپارتمان به یکی از پیلوت های قهرمان افغانستان را داشته ایم.

رئیس جمهور کشورمان در اخیر سخنانش گفت که بین اردو، ملت و دولت افغانستان باید یک قرارداد واضح اجتماعی وجود داشته باشد و این قرارداد این است که خون شهدا و قهرمانان جهاد مردم افغانستان فراموش نمی شود.