معرفی نامزدوزیران جدید به مجلس نماینده گان

۱۲ حمل ۱۳۹۴

نامزدوزیران حکومت وحدت ملی صبح امروز با حضور سرور دانش معاون دوم رئیس حکومت، به نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این میان داکتر عبدالبصیر انور به عنوان وزیر مالیه، عبدالرزاق وحیدی نامزد وزارت مخابرات، محمود بلیغ وزارت فواید عامه، همایون رسا نامزد وزارت تجارت، عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله ضمیر نامزد وزارت زراعت و مال‌داری، محمد گلاب منگل نامزد وزارت سرحدات و قبایل، عبدالستار مراد نامزد وزارت اقتصاد، محمود بتاش نامزد وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی نامزد وزارت معارف، سید سعادت منصور نادری نامزد وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور نامزد وزارت عدلیه، سلامت عظیمی نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند نامزد وزارت تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، علی احمد عثمانی نامزد وزارت انرژی و آب و دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان به عنوان نامزدوزیران پیش‌نهادی رییس جمهور به پارلمان معرفی شدند.

قرار است مجلس نماینده‌گان پس از بررسی مدرک‌های تحصیلی، تجربه و چگونه‌گی تابعیت این نامزدان به برنامه‌های کاری‌شان گوش داده و برای آنان رای دهند.

پیش از این حدود دو ماه‌ پیش ۱۹ تن از اعضای کابینه از سوی رییس جمهور به مجلس نماینده‌گان معرفی شدند اما از آن میان تنها هشت نامزدوزیر و رییس امنیت ملی توانستند از پارلمان رای اعتماد به دست آوردند و ۱۰تن دیگرشان نتوانستند درصد آرای مجلس را به دست آورند.

مجلس نمایندگان،

معرفی

نامزدوزیران ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed