معاون شورای انکشافی لوگر به قتل رسید

logarافراد مسلح ناشناس معاون شوراى انکشافی ولایت لوگر را به قتل رساندند.

سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد شام دیروز در ولسوالی برکی برک اتفاق افتاده است.

به گفته وی، افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل، حاجی زمین را به قتل رسانده و از ساحه فرار کردند.

صالح اظهار داشت که در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده است.

سخنگوی والی لوگر گفت که تحقیقات در این رابطه آغاز شده است.

شورشیان طالب در این زمینه اظهار نظر نکرده اند.