معاون ادارای فرماندهی پولیس قندوز از چنگ طالبان رهایی یافت

۱۹ جوزا ۱۳۹۶

محفوظ الله اکبری سخنگوی زون 808 سپین زر پولیس زون شمالشرق به خبرگزاری خاورمیانه گفت، وحیدالله بیکزاد معاون اداری فرماندهی پولیس صبح امروز جمعه از چنگ طالبان مسلح رهایی یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای بیکزاد سال گذشته در مسیر شاهراه قندوز-خان آباد به چنگ طالبان مسلح قرار گرفته بود.

به گفته اکبری، وی در اثر کارهای اوپراتیفی توسط یکی از افراد نفوذی از نزد طالبان مسلح مؤفق به فرار شده و به نیروهای امنیتی در ولسوالی امام صاحب پیوسته است.

این درحالیست که سال گذشته شاهراه قندوز-خان آباد بیشترین قربانی را از مسافران گرفته و هر از گاهی طالبان مسلح درین مسیر کارمندان حکومتی و افراد مورد نظر شان را کشته اند و یا اسیر گرفته بودند.

از دست طالبان

بیکزاد

خان آباد

فرار کرده

قندوز

معاون اداری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.