معارضان سوری وحدت ملی را قبول نکرد

۱۲ حمل ۱۳۹۵

13920402100326303738094معارضان سوریه اعلام کردند پس از آغاز دوره انتقالی، بشاراسد نباید یک ساعت هم در قدرت بماند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری فرانسه، معارضان سوری روز چهارشنبه دعوت بشاراسد رییس جمهور سوریه را برای دولت وحدت ملی با دولت کنونی رد و بار دیگر تاکید کردند پس از آغاز دوره انتقالی بشاراسد نباید حتی یک ساعت در قدرت هم بماند.

اسعد الزعبی رییس هیات عالی کمیته مذاکرات ژنو (معارضان سوری) اعلام کرد «قطعنامه های بین المللی از تشکیل یک نهاد انتقالی که همه قدرت از جمله قدرت ریاست جمهوری را در دست دارد صحبت می کند و پس از تشکیل این نهاد بشار اسد نباید یک ساعت بیشتر هم در قدرت باشد.»

شایان ذکر است کاخ سفید هم روز چهارشنبه هر گونه دولت وحدت ملی در سوریه را با حضور بشار اسد رد کرد.

اسعد الزعبی رییس هیات عالی کمیته مذاکرات ژنو

خاورمیانه

رییس جمهور سوریه

معارضان سوری وحدت ملی را قبول نکرد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed