مشاور امنیت ملی افغانستان به قزاقستان و ازبکستان سفر کرد

محمد حنیف اتمر مشارو امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در راس یک هیات بلند پایه امنیتی جهت یک سر رسمی عازم کشورهای قزاقستان و ازبکستان شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مشاورامنیت ملی کشور در قزاقستان با مقامات سیاسی ونظامی این کشور درباره تامین صلح وثبات در افغانستان ومنطقه و بخصوص چگونگی راه های مبارزه با هراس افگنی گفتگو خواهد کرد.

آقای محمد حنیف اتمردر این دیدار درکنار بحث در باره توسعه همکاری های دوجانبه میان هردوکشور، درمورد موضوعات تعقیبی نشست ها ودیدارهای قبلی نیز گفتگو خواهد کرد.

قرار است وی با مقامات قزاقستانی بربهبود و دوام همکاری های اقتصادی میان هردو کشور نیز صحبت نماید.

آقای اتمر از قزاقستان سفری به ازبکستان خواهد داشت که در آنجا نیز با مقامات بلند پایه آن کشور در باره تدوام و چگونگی همکاری های سیاسی، امنیتی واقتصادی میان هردو کشور بحث خواهد کرد.

درهمین حال هیأتی دربخش اقتصادی که در رأس آن داکتر محمد همایون قیومی مشاور اقتصادی رییس جمهور قرار دارد با هیات بلند پایه امنیتی در ازبکستان می پیوندد که بگونه مشترک به بحث های سیاسی و اقتصادی میان هردو کشور خواهند پرداخت واین گفتگوها را پیش خواهند برد.

مشارو امنیت ملی کشور دراین سفر با جانب ازبکستانی در باره صلح ونیز چگونگی مبارزه در برابر تروریزم گفتگو خواهد کرد و نیز هیأتی اقتصادی در باره تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی میان هردو کشور با مقامات ازبکستانی بحث خواهند نمود.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.