مردم بحرین درحمایت از آیت الله نمر در خیابانها ریختند

مردم بحرین در شهرها و مناطق مختلف این کشور در حمایت از آِیت الله نمر باقر النمر روحانی سرشناس عربستانی تظاهرات کردند.

مردم بحرین در شهرها و مناطق مختلف این کشور در حمایت از آِیت الله نمر باقر النمر روحانی سرشناس عربستانی تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تظاهرات با حضور گسترده مردم عصر دیروز (جمعه) در بسیاری از شهرها و مناطق بحرین با شعار “جمعه خشم برای شیخ نمر” برگزار شد.

سایت خبری “منامه پست” تأکید کرد، مردم بحرین در شهرهای “السنابس، الدیه، الدراز، المعامیر، الجفیر، کرزکان، البلادالقدیم” و دیگر مناطق با در دست داشتن عکس های شیخ نمر باقر النمر بر همبستگی کامل خود با وی و ساکنان منطقه “القطیف” عربستان که مانند مردم بحرین به خاطر درخواست برقراری دموکراسی و آزادی تحت سرکوب نیروهای سعودی هستند، تاکید کردند.

نیروهای آل خلیفه در منطقه “المعامیر” به مردم حمله کردند و برای متفرق کردن آنها، به شلیک گلوله و گاز سمی پرداختند که این امر موجب بروز حالت خفگی برخی از معترضان و ساکنان آن منطقه شد.

شیخ نمر باقر النمر به دلیل حمایت از مطالبات برحق مردم و درخواست آزادی بازداشت شدگان و فعالان، در ۸ جولای ۲۰۱۲ به ضرب گلوله جنگی نیروهای امنیتی سعودی مجروح و بازداشت شد. دادگاهی در عربستان با مطرح کردن اتهامات واهی، این روحانی بارز را به اعدام محکوم کرده است.