مراسم تحلیف وزیر دفاع و یکی از اعضای دادگاه عالی برگزار شد

13559179_1021211221288453_4841310465035541830_oوزیر دفاع ملی و یکتن از اعضای جدید شورای عالی ستره محکمه که اخیراً از سوی ولسی جرگه کشور رای اعتماد بدست آوردند، مراسم تحلیف را در برابر رئیس جمهورغنی و شماری اعضای کابینه بجا آوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مراسم تحلیف به طور جداگانه در ارگ انجام شد، و دگرجنرال عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع ملی و محمد زمان سنگری عضو جدید شورای عالی ستره محکمه، حلف وفاداری یاد کردند.

آنها سوگند یاد کردند که وظایف شانرا در حمایت از احکام دین مقدس اسلام، رعایت قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان و حفاظت حقوق اتباع کشور انجام می دهند و در تمام اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته و وظایف محولهء شانرا با صداقت انجام می دهند.

پس از مراسم حلف وفاداری، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای آنان، وظایف شانرا تبریک گفت و در راستای خدمت گزاری به وطن و مردم افغانستان، آرزوی موفقیت نمود.