مجلس نمایندگان در صدد میانجیگری میان معترضان و حکومت

۱۵ جوزا ۱۳۹۶

مجلس نمایند‌گان در ادامه اعتراضات گستردۀ باشند‌گان کابل تصمیم گرفته است تا یک هیأت 34 نفره را از نمایند‌گان 34 ولایت کشور به هدف مذاکره میان حکومت و تظاهرکنند‌گان تعیین نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح این برنامه در نشست عمومی امروز دوشنبه (15 جوزا) مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تأیید شد.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند که وضعیت فعلی کشور بحرانی ا‌ست و نیاز است که معترضان با حکومت به مصالحه برسند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایند‌گان می‌گوید، گفت‌وگو در بارۀ چالش‌های کنونی کشور با سفارت‌خانه‌ها، یوناما و همچنان دریافت راه‌حل جامع برای بیرون رفت از بحران کنونی از وظایف این هیأت می‌باشند.

آقای ابراهیمی از نمایندهگان ولایت‌ها در مجلس خواست که به زودی از میان شان یک‌تن را به خاطر عضویت ساختار این هیأت معرفی کنند.

مجلس

میان حکومت و معترضان

میانجیگری

نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.