اسد ۱۹, ۱۳۹۹

لویه جرگه دیگر برای تغییر نظام افغانستان در راه است

لویه جرگهمقامات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند که به منظور تغییر نظام افغانستان “لویه جرگه” در یک زمان مناسب در کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پس از یک سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام افغانستان از ریاستی به صدارتی در زمان مناسب برگزار خواهد شد.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی با اشاره به تغییر نظامی افغانستان از ریاستی به صدارتی گفت که ریاست جمهوری کشور لویه جرگه را برای عملی شدن تعهداتش برگزار می کند اما تعیین زمان آن زودهنگام است.

به گفته هاشمی لویه جرگه قانون اساسی بر اساس تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم، برگزار خواهد شد.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و بر اساس بند دوم توافقنامه ‌امضا شده از سوی اشرف غنی و عبدالله پس از دو سال باید لویه جرگه قانون اساسی برای تغییرنظامی افغانستان برگزار شود.

موضوع مهم مورد بحث در این جرگه، تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به صدارتی است که بر اساس آن رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به عنوان صدراعظم انتخاب خواهد شد.