قرارداد پروژه نمبر یک آبرسانی شهر کابل امضا شد

قرارداد پروژه نمبر یک آبرسانی شهر کابل در حضورداشت رئیس جمهورغنی میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شرکت ممتاز گروپ به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مراسم عقد قرار داد این پروژه امروز یکشنبه (۸ اسد) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و در آن انجنیر محمد خان معاون دوم ریاست اجرایی نیز حضور داشت.

این قرارداد میان “انجنیر یلانی” رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و “عبدالبصیر لطیفی” رئیس شرکت ممتاز گروپ به امضا رسید.

پروژه نمبر یک آبرسانی شهر کابل یکی از بزرگترین پروژه های آبرسانی افغانستان به شمار میرود که از طریق بانک انکشافی آلمان تمویل و مدیریت می شود.

این پروژه برعلاوۀ بانک انکشافی آلمان، از سوی ادارۀ انکشافی ایالات متحده و بانک انکشافی فرانسه نیز حمایت مالی شده است و مجموع هزینه آن که در سه مرحله انجام می شود، حدود ۷۲ میلیون یورو می باشد.

مرحله اول پروژه که توسط شرکت ممتاز گروپ انجام خواهد شد، به ارزش ۱۱ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۸۰۸ دالر از بودجه ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا تمویل می گردد و قرار است در طی هزار روز به پایه اکمال برسد.

با بهره برداری این پروژه ده هزار فامیل به طور ۲۴ ساعته از خدمات آب صحی آشامیدنی معیاری، بهره مند خواهند شد.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.