قانون “شوراهای ولایتی” تصویب شد

۲۲ جدی ۱۳۹۲

مجلس نمایندگان، قانون شوراهای ولایتی کشور را ضمن حذف صلاحیت نظارت روسای این شوراها بر سازمان‌های دولتی، با اکثریت آرا تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قانون شوراهای ولایتی افغانستان در هفت فصل و 41 ماده با 24 رای مخالف و اکثریت موافق، دیروز شنبه از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

در همین حال روسای شوراهای ولایتی  صلاحیت نظارت بر سازمانهای دولتی ولایت مربوطه را ندارد.

برخی از نمایندگان مجلس در این نشست، اعطای صلاحیت نظارت به رئیس و اعضای شوراهای ولایتی را خواستار شدند و آنرا به نفع مردم دانستند، اما اکثریت اعضای مجلس با آن مخالفت کردند.

تصویب

شورای ولایتی

قانون

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.