فهرست تقرری ۱۹ تن از اعضای ستره محکمه کشور اعلام شد

۲۶ اسد ۱۳۹۵

Afghanistan-supreme-courtمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان براساس پيشنهاد دادگاه عالی کشور (ستره محکمه) حکم تقرری 19 تن از اعضای دادگاه عالی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرد که با رعايت اصل شايستگی و به منظور بهبود امور قضايی در کشور حکم تقرر و تبدل ۱۹ قضات به طور ذيل منظور شده است:

1. خانم فريده به حيث رئيس ديوان اطفال محکمه استيناف ولایت کابل

2 . احمد سعيد به حيث رئيس محکمه ابتداييه حوزه اول شهر کابل

3 . عطاالله فکری به حيث رئيس محکمه استيناف ولایت فراه

4 . محمد هارون به حيث رئيس محکمه استيناف ولایت بدخشان

5 . اسدالله به حيث رئيس ديوان مدنی و احوال شخصيه استيناف ولایت بلخ

6 . خانم انيسه رسولی به حيث رئيس محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

7 .عبدالبشير به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

8 . سيد نعمت الله به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

9 . خانم فهيمه به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

10 . فضل الهادی به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

۱۱ . سيد نسيم به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرام سنگين فساد اداری استيناف

12 . عبدالجميل به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

13 . شير آقا به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف

14 . شير آقا منيب به حيث رئيس محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

15. ليدا خروتی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

16 . مصطفی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

17 . عبدالمحبوب به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

18 . امان الله تجلی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری

19 . رحمت الله به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری تعیین شده است.

19 تن

حکم رئیس جمهور

دادگاه عالی

ستره محکمه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed