فلم 73 موتر پاکسازی شد

۵ حوت ۱۳۹۴

DCA6424B-1BAD-402D-AFD2-DE7FAB5AD83C_mw1024_s_n

در نتیجه گزمه های گارنیزیون کابل، شیشه و فلم سیاه 73 عراده موتر نظامی و ملکی پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت دفاع ملی، گزمه های گارنیزیون کابل در جریان روزهای گذشته نیز جریان یافت.

وزارت دفاع ملی می گوید که در جریان این گزمه ها در نقاط مختلف کابل، تمام وسایط نظامی و وسایط زرهی و ملکی از سوی موظفین گارنیزیون مورد چک و تلاشی قرار می گیرد.

در خبرنامه آمده است که در 24 ساعت گذشته به تعداد 73عراده وسایط نظامی و ملکی مربوط اشخاص و ادارات مختلف از وجود شیشه های فلم سیاه و اشیای اضافی پاک کاری گردیده، 4 عراده وسایط بدون اسناد،1 میل کلاشینکوف، 2 پایه مخابره و 1 عدد آنتن از اشخاص غیرمسول جمع آوری و به کمیسیون موظف قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل انتقال گردید.

این در حالی است که هفته گذشته نیز 435 عراده موتر نظامی و ملکی نیز از وجود شیشه های سیاه و فلم دار پاک شده بود.

پاک سازی

پولیس

خاورمیانه

شیشه

فلم

کابل

مختلف

مربوط

ملی

موظفین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed