فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی رد شد

12570821_10207819787308631_296705659_nاعضای مجلس نماینده گان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (۲۴جوزا) مجلس نماینده گان به رایگیری در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی اختصاص یافت.

این نشست به مانند نشست دو روز پیش با تنش و مشاجره نماینده گان همراه بود و مخالفان و موافقان این فرمان نیز به نوبه خود ادعاهایشان را بیان می کردند.

موافقان می گفتند که شماری از نماینده گان به دلیل اینکه می دانند در دوره بعدی دیگر رای مردم را کسب کرده نمی توانند، به دنبال آن هستند تا این فرمان رد شود.

مخالفان نیز می گفتند که در سال آخر نمی توان بالای قانون و یا فرمان بحث کرد و این فرمان جوابگوی اصلاحات در انتخابات نیست.

بعد از بحث های فراوان، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس تصمیم به رایگیری گرفت که در پایان از میان ۱۵۹ نماینده، ۲۷ تن به فرمان تقنینی رئیس جمهور رای تائید داده و مابقی نیز این فرمان را رد کردند.

به این ترتیب، ایجاد اصلاحات در نظام های انتخاباتی بازهم به تعویق افتاده و سرنوشت اصلاحات انتخاباتی با چالش جدیدی روبرو شده است.

این در حالی است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی بنا به دلایلی برگزار نشده و دوره کاری مجلس نماینده گان بر اساس یک فرمان تقنینی تا برگزاری انتخابات تمدید شده و نماینده گان نیز در یک دوره غیرقانونی کار خود را ادامه داده و معاش های هنگفت دریافت می کنند.