فرمانده نظامی نام نهاد طالبان مسلح برای قلعه ذال کشته شد

ZALدر نتیجه حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین در ولسوالی چهاردره ولایت کندز، فرمانده نظامی طالبان مسلح برای ولسوالی قلعه ذال کشته شد.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این حمله شام دیروز در ولسوالی چهاردره راه اندازی شده بود.

به گفته وی، در این عملیات ملاخیرالله فرمانده نظامی نام نهاد طالبان مسلح برای ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز با چهارتن از افرادش کشته شد.

اکبری افزود که این فرمانده طالبان مسلح از چندین سال بدینسو به عنوان فرمانده نظامی فعالیت می کرد.

بر اساس معلومات منبع، در جمع کشته شده های این حمله، یک شهروند پاکستان نیز شامل است.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

 

Author

About Author