فرمانده جدید پولیس ولایت ارزگان معرفی شد

مل پاسوال توریالی ابدیانی به حیث فرمانده جدید پولیس ولایت ارزگان آغار به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نورالحق علومی وزیر امور داخله و جنرال قدم شاه لوی درستیز وزارت دفاع ملی به ارزگان سفر کردند و ضمن بررسی وضعیت امنیتی این ولایت، “توریالی ابدیانی” را به حیث فرمانده جدید پولیس ولایت ارزگان معرفی کردند.

در این سفر، وزیر امور داخله را هیات بلند رتبه وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی، شماری اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه همراهی می کردند.

مل پاسوال توریالی ابدیانی فرمانده جدید ولایت ارزگان تعهد کرده است که در راستای تامین امنیت، مبارزه با جرایم و مبارز با تروریسم در همکاری با سایر نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت و به همکاری مردم صادقانه کار خواهد کرد.

وزیر امور داخله و لوی درستیز وزارت دفاع ملی، پس از معرفی ابدیانی، با والی، اعضای شورای ولایتی و برخی دیگر مسئولین محلی این ولایت دیدار کردند.

در این دیدار وزیر امور داخله، وضعیت امنیتی ارزگان را بررسی کرده و پیشنهادات آنان را غرض اجراات بعدی یادداشت و به نیروهای پولیس ملی دستور داد تا چالش ها و مشکلات امنیتی موجود را در این ولایت شناسایی و برای حل آن اقدام سریع و به موقع نمایید.

همچنان لوی درستیز وزارت دفاع ملی، به نیروهای امنیتی مستقر در ارزگان دستور داد که نگذارند، دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان و دشمنان صلح و آرامش کشور به اهداف شوم شان که همانا بد امنیتی و بی ثباتی افغانستان است برسند.

وزیر امور داخله و لوی درستیز اردوی ملی افغانستان در دیداری که با مقامات محلی این ولایت داشتند، با آن که از همکاری مردم ولایت ارزگان با نیروهای امنیتی شان قدردانی کرده اطمینان داده اند که برای بهبود بخشیدن هرچه بهتر وضعیت امنیتی در این ولایت از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

وزیر امور داخله و لوی درستیز وزارت دفاع ملی همچنان به ولسوالی دهراوود این ولایت سفر نمودند و وضعیت امنیتی این ولایت را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و تاکید ورزیدند که هراس افگنان در این ولسوالی ضربات سنگینی را متقبل شده اند و دیگر توان جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی را از دست داده اند.