تجاوز جنسی فرماندهان طالبان به یک نوجوان انتحاری

۶ ثور ۱۳۹۴

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان جوانی را بازداشت کردند که بعد از تجاوز گروهی طالبان قصد انجام حمله انتحاری را داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سوء استفاده جنسی از نوجوانان انتحاری یک فرهنگ معمول میان فرماندهان گروه طالبان و شبکه حقانی بوده و این فرهنگ در میان آنها در حال افزایش است.

 براساس خبرنامه ای ریاست عمومی امنیت، نوجوان ۱۶ ساله ای به اسم  بلال توسط فرماندهان گروه طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

مزمل، هجرت مشهور به «ابوذر»، طاهر و حنظله  از فرماندهان گروه طالبان در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار به این نوجوان ۱۶ ساله تجاوز جنسی کرده و سپس وی را وادار به انجام حمله انتحاری کرده اند.

این شخص قبل از رسیدن به هدف توسط منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی از مربوطات  ولایت  کابل بازداشت شده است.

بلال اعتراف کرده است که چندین بار از سوی فرماندهان طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و از این که مردم محل از روابط نامشروع گروه طالبان با موصوف آگاه گردیده اند، فرماندهان یادشده وی را وادار به حمله انتحاری نموده  و به منظور انجام حمله انتحاری بالای قوماندانی امنیه ولسوالی بگرامی به شهر کابل اعزام گردیده بود.

در این خبرنامه آمده است که تحلیل ریاست عمومی امنیت ملی نشان دهنده آنست که در اکثر مراکز طالبان و حقانی نوجوانان بخاطر رفع غریزه جنسی استخدام و از آنها در حملات انتحاری استفاده می گردد.

ریاست عمومی امنیت ملی از تمام والدین خواهش کرده است تا نگذارند اطفال شان با پیوستن به گروه طالبان غلامان جنسی آن ها گردند.

تجاوز

جنسی

طالب

نوجوان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed