فابریکه های تولیدی کوچک، اقتصاد خانواده ها

13652601_10201734088509698_11715873_n.pngفابریکه تولیدی کوچکی که روزانه قابلیت تولید ۵۰۰ سیر (۳۵۰۰ کیلوگرام) آرد را دارد به زنده گی سه سهم دار آن سرو سامان بخشیده است.

به گفته مالکان این فابریکه تولیدی کوچک هرکس می تواند از راه های سالم با استفاده از کارهای گوناگون در محیط شان به زنده گی خود تغییرات مثبت بیاورد.

ملا عبدالستار ۶۵ ساله یکی از سهم داران این فابریکه تولید آرد در شهرکهنه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است که سالهای زیادی را در کشورهای ایران و پاکستان به مهاجرت سپری کرده است، حالا از بابت ساختن این فابریکه خرسند و راضی است.

به گفته وی سه سال می شود که با دو تن دیگر از شریکانش این فابریکه را ساخته است و حالا از درامد آن راضی است و دیگر هرگز حاضر به مهاجرت به کشورهای بیرونی نمی باشد.

وی که خاطرات تلخی از مهاجرتش دارد می گوید: هر فردی که بخواهد کار کند میتواند حتی با کار کوچکی در داخل کشور و در محل بودو باشش زنده گی اش را سر و سامان دهد.

13664701_10201734088589700_714226184_n.png

این فابریکه در داخل بازار شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در یک مکان گلی با امکانات ابتدایی ساخته شده است و در آن دو ماشین تولید آرد فعال است. بگفته مالکان آن در ۲۴ ساعت ظرفیت تولید ۵۰۰ آرد را دارا است .

به گفته آنان در ساخت این فابریکه ۳۰ هزار دالر امریکایی هزینه کرده اند و از سه سال به اینسو از درامد آن مصارف شان را تهیه می کنند .

در عین حال استفاده کننده گان آرد تولید شده در بغلان نیز از با کیفیت بودن آن ابراز خرسندی می کنند.

اختر محمد دوکاندار شهر کهنه بغلان که اکثر نیازمندی مشتریانش را از همین آرد تأمین می کند می گوید: نسبت به آرد های که بیرون وارد می شود این آرد از کیفیت بالا برخوردار است و همچنان به صحت انسان مضر نمی باشد.

” یکی خو این آرد از گندم خود بغلان بدست میاید و دیگه مثل آرد های خارجی به صحت انسان ضرر ندارد، چونکه گندمی که از او آرد تولید میشود از کیفیت عالی برخوردار است و همچنان به اندازه کافی سبوس دارد و به معده انسان مضر نیست”.

به گفته وی هر بوری ۴۵ کیلوی آن را با اخذ فیصدی به قیمت ۱۰۰۰ افغانی به فروش می رساند، او از فروشاتش راضی است و از سایر تاجران بغلان می خواهد که با ساخت شرکت های تولیدی سایر نیازمندی های روزمره مردم را بر طرف سازند.

از سوی هم زارعین ولایت بغلان ساخت این گونه شرکت های تولیدی را در بلند رفتن قیمت محصولات زراعتی شان مفید می خوانند.

شمس الدین کسی که زراعت پیشه است و مصارف خانواده اش را از فروش محصولات زراعتی اش تامین می کند به خبرگزاری خاورمیانه گفت: از زمانیکه این شرکت ساخته شده وی محصولات گندمش را به قیمت مناسب در اینجا به فروش می رساند.

وی اضافه کرد: ” دو سال است که ما گندم خود را به همی فابریکه میفروشیم، بسیار خوش هستم که بی جنجال یکجایی گندمم را می فروشم و پولش را می گیرم، سالهای پیش مجبور بودم که همه روزه بخاطر فروش حاصلات گندم به بازار ها سرگردان شوم”.

ازینکه ولایت بغلان دارای زمین های مناسب به کشت گندم است و گندم این ولایت در درجه عالی قرار دارد، گفته می شود امسال ۱۳۲۹۱۸ (یکصدو سی و دو هزار و نٌه صدو هژده ) هکتار از زمین های آبی و للمی در سطح ولایت بغلان گندم کشت شده است.