علایم باکره بودن پسران هم کشف شد

۲۶ عقرب ۱۳۹۲

از گذشته های دور در جوامع سنتی  ارزش  اخلاقی یک دختر را  به  بکر بودن  آن محک می زدند  دختر پارساتر  که  باکره باشد  و الا مطرود  اجتماع  می پنداشتند  دیدگاه  که هم اکنون در اکثر جوامع  مورد پذیرش  و سنجه  برای پارسایی طبقه اناث پنداشته می شود .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک طبیب سنتی در کشور فیلیپین  موفق شده است که ثابت کند پسران نیز باکره بوده می تواند.

این طبیب فیلیپینی علامت باکره بودن پسران را داشتن نقطه های سرخ رنگی در قسمت فوقانی و داخلی گوش دانسته و تاکید کرده پسران قبل از اینکه این خصیصه را از دست دهد، نمایان و با اولین رابطه جنسی  این علایم از بین می رود.

جای تعجب این است که این علائم در اثر  احتلام  و خود ارضایی از بین نمی رود .

کاشف این علامت، خانم (فام تی هونگ)، پزشک سنتی فلیپینی است، وی باکره بودن سه جوانی را که متهم به تجاوز بودند، از این طریق اثبات نموده است.

باکره

پسر

فلیپین

قبل از ارضا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.