عقب نشینی های تاکتیکی ادامه دارد

طالبان 17 نظامی افغان را اعدام کردبعد از عقب نشینی تاکتیکی نیروهای ارتش ملی از ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه ولایت هلمند و پایگاه امنیتی کولاگو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، نیروهای امنیتی از ولسوالی چهارچینه ولایت ارزگان عقب نشینی تاکتیکی کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حالیکه شورشیان طالب امروز (۱۱حوت) با نشر خبرنامه از کنترول کامل قریه های سراب و خارخورده ولسوالی چهارچینه ولایت ارزگان خبر داده اند؛ اما مقام های این ولایت می گویند که نیروهای امنیتی بدون درگیری از این ولسوالی عقب نشینی کرده اند.

شورشیان طالب در خبرنامه خود گفته اند که در این پیشروی، ۱۳ موتر زرهی و۵ عراده موتر رنجر اردوی ملی را نیز از بین برده اند.

اما مقام های امنیتی ولایت ارزگان گفته اند که نیروهای امنیتی بدون درگیری این ولسوالی را ترک کرده اند.

این در حالی است که پیش از این نیز نیروهای امنیتی دو ولسوالی نوزاد و موسی قلعه و پایگاه امنیتی کولاگو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا را نیز ترک کرده بودند.

حال معلوم نیست که این عقب نشینی ها به چه دلایلی صورت خواهد گرفت و تا چه وقت دوام خواهد داشت و یا اینکه این عقب نشینی ها امتیازی به شورشیان طالب پیش از آغاز مذاکرات رودررو در اسلام آباد است؟