عساکر کرویشیایی بسوی افغانستان می آید

۹ سنبله ۱۳۹۲

عساکر تازه نفس کرویشیایی کشور شان را بخاطر پیوستن به نیروهای ایساف به قصد افغانستان ترک کردند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک گروه از سربازان کرویشیا آموزش و همکاری نیروهای افغان روز جمعه کشورشان را ترک کردند تا با نیرو های آیساف در افغانستان بپیوندند.
وزارت دفاع کرویشیا گفته است که در این گروه 154 عسکر آن کشور با بیست و دو نظامی مانتینیگرو شامل اند، معاون وزارت دفاع کرویشیا گفته است که این نظامیان کشورش در آموزش و همکاری با نیرو های افغان فعالیت خواهند داشت.

کرویشیا در حدود 180 نظامی در افغانستان دارد که با نیرو های تازه نفس، شمار آنها به تقریباً 325 تن می رسد، مانتینیگرو پیش از این بیست و هفت عسکر به افغانستان فرستاده که با گروه تازه تعداد آنها نزدیک به پنجاه تن خواهد شد

افغانستان،

بسوی

عساکر کرویشیایی،

می آید،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.