عربستان یک مدافع حقوق بشر را به 8 سال زندان محکوم کرد

۱۰ جوزا ۱۳۹۵

1635484سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که دادگاهی در عربستان روز یکشنبه یک فعال حقوق بشر را در این کشور به ۸ سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از روسیا الیوم، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که «عبدالعزیز الشبیلی» از موسسان انجمن حقوق مدنی و سیاسی در عربستان است که اتهاماتی همچون مخالفت با نظام، دعوت برای تظاهرات و متهم نمودن نیروهای امنیتی به شکنجه و سرکوب به وی وارد شده است.

«جیمز لینچ» معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: مقامات سعودی پس از بستن انجمن حقوق مدنی و سیاسی نسبت به پیگرد اعضای موسس آن و زندانی کردن یکی پس از دیگری مبادرت کردند تا به این ترتیب مانع هرگونه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در عربستان شوند.

وی اظهار داشت که الشبیلی آخرین عضو موسس این انجمن حقوق بشری مستقل در خارج از زندان بود که به ارائه اطلاعات به سازمان عفو بین الملل برای مورد استفاده قرار گرفتن در دو گزارش این سازمان نیز متهم شده بود.

لینچ از هم پیمانان بین المللی عربستان خواست تا مقامات این کشور را برای پایان دادن به اعمال سیاست مشت آهنین آل سعود علیه جامعه مدنی تحت فشار قرار دهند.

خبر محکومیت فعال مدافع حقوق بشر در عربستان در حالی است که این کشور روز یکشنبه یک نفر دیگر را نیز گردن زد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور متهم است.

اطلاعات،

الشبیلی،

بادرت،

حقوق بشر،

زندانی

عربستان،

مشت آهنین،

موسسف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed