عربستان به ترکیه و پاکستان حق السکوت پرداخت می کند

۹ میزان ۱۳۹۴

279291_817سفرای عربستان در پاکستان و ترکیه به مقامات این دو کشور اعلام کردند که در صورت عدم محکوم کردن جنایت منا و حمایت از دولت عربستان به ازای هر حاجی کشته شده از این کشورها ۱۰ میلیون ریال سعودی غرامت پرداخت می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با وجود اینکه ترکیه در روزهای نخست پس از وقوع جنایت منا آن را محکوم کرد اما پس از پیشنهاد  و درخواست سفیر عربستان در این کشور به دولت ترکیه مبنی بر پرداخت ۱۰ میلیون ریال سعودی بابت هر جان باخته جنایت منا، دولت ترکیه پیگیری و شکایت از عربستان را از دستور کار خود خارج کرد.

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که سفیر عربستان در پاکستان نیز با چنین پیشنهادی به دولت پاکستان خواستار حمایت پاکستان از دولت عربستان شد.

گفتنی است در پی بروز جنایت منا عربستان اعلام کرده بود که بابت هرجان باخته مبلغ ۱ میلیون ریال سعودی به عنوان غرامت پرداخت خواهد کرد. #نه_به_آل_سعود

ترکیه،

جنایت،

حق السکوت،

سفرا،

عربستان،

محکوم،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed