ظریف: برجام اوباما را موظف به وتوی مصوبات کنگره می کند

۳۰ سرطان ۱۳۹۵

635589131260498785وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه طرح های کنگره آمریکا برای نگران کردن دنیا در تعامل با ایران است، گفت: آنها قصد دارند تعامل با ایران را در چشم دنیا هزینه بر جلوه دهند در حالی که این طرح ها در سنا تصویب نشده و در صورت تصویب، اوباما موظف به وتوی آن، طبق برجام است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمدجواد ظریف روز سه شنبه ( 29 سرطان ) پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت های کنگره آمریکا عموما تبلیغاتی بوده و برای نگران کردن دنیا برای تعامل با ایران است، گفت: آنها می دانند این طرح ها در مجلس سنا تصویب نخواهد شد و اگر تصویب شود رئیس جمهور آمریکا موظف است طبق برجام آنها را وتو کند.

وزیر امور خارجه ایران افزود: با این حال آنها قصد ایجاد این فضای روانی را دارند که کار کردن با جمهوری اسلامی هزینه بر است که البته ما هم این سیاست را پیش می گیریم که خلاف آن را ثابت کنیم.

محمد جواد ظریف درخصوص اقدامات اخیر کنگره آمریکا در تصویب طرح هایی علیه ایران، گفت: تمام اقدامات کنگره علیه ایران تبلیغاتی است و ما به دولت آمریکا این موضوع را یادآور می شویم که باید طبق تعهد خود عمل کنند و اجازه ندهند مصوبات کنگره، مانع اجرای این تعهدات شود.

وی همچنین درخصوص جلسه ی روز گذشته  با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: این نخستین حضور من در جلسه کمیسیون امنیت ملی بعد از تشکیل مجلس دهم بود ، لذا بیشتر به معارفه اختصاص یافت و راجع به وضعیت منطقه، دیپلماسی اقتصادی و برجام صحبت شد.

وزیر امور خارجه در خصوص گزارش سه ماهه این وزارتخانه در خصوص برجام نیز خاطرنشان کرد: این گزارش در موعد مقرر یعنی روز 26 سرطان به مجلس داده شد که بعد از مطالعه نمایندگان درخصوص آن بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

اوباما،

برجام،

تعامل،

سیاست خارجی

شورای اسلامی،

ظریف،

کنگره،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed