طالبان مسلح در بغلان به عرایض مردم رسیده گی می کنند

13461366_905954309515037_1586061457_oطالبان مسلح در مناطق تحت کنترول شان در ولایت بغلان به مردم هشدار داده اند دیگر برای حل و فصل قضایای شان به حکومت مراجعه نکرده و از طریق کمیته قضایی این گروه به مشکلات شان رسیده گی نمایند.

شماری از باشنده گان ولسوالی بغلان مرکزی که در مناطق تحت کنترول طالبان مسلح زنده گی می کنند می گویند طالبان به آنان هشدار داده اند اگر به حکومت مراجعه کنند مجازات می شوند.

چندتن از باشنده گان ولسوالی بغلان مرکزی که این هشدار طالبان را دریافت کرده و نمی خواهند هویت شان فاش شود می گویند: طالبان مسلح در قرا و قصبات محل زنده گی آنان دسترسی کامل دارند و حتی به حل و فصل معضلات محیطی آنان می پردازند.

در همین حال این موضوع را یک عضوی شورای ولایتی بغلان نیز تایید می کند.

بسم الله عطاش عضوی شورای ولایتی بغلان در گفتگویی با خبرگزاری خاورمیانه می گوید: برخی مناطق دندغوری در حومه شهر پلخمری، ساحاتی در ولسوالی تاله و برفک، ولسوالی برکه و بغلان مرکزی از بخش های هستند که طالبان مسلح بالای مردم قوانین شان را تطبیق می کنند.

عطاش می گوید: ” در بخش های از بغلان پرچم طالبان مسلح بلند است از خود قلمرو مشخص دارند و حاکمیت شان کاملاً توسط مردم شناخته شده و طالبان بالای مردم قوانین شان را تطبیق و به عرض و شکایات مردم رسیده گی می کنند”.

آقای عطاش حضور طالبان مسلح را در نزدیکی های دروازه شهر پلخمری، بلند بودن پرچم و داشتن یک قلمرو معین این گروه را نگران کننده خوانده و این موضوع را در تضعیف و روگردانی مردم از حکومت تاثیر گذار می خواند.

همچنان موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی بغلان یکی از مواردی است که همواره باشنده گان این از آن نگرانی کرده اند.

این عضوی شورای ولایتی کار شکنی و موجودیت فساد در ادارات دولتی بغلان را عواملی دیگری از دلسردی مردم از حکومت دانسته و آن را در تقویه روند رسیده گی به شکایات مردم از سوی طالبان اثر گذار می خواند.

عطاش تاکید میکند که ” موجودیت فساد در ادارات دولتی ( از پولیس تا اداره دادستانی) باعث شده که مردم دیگر به اطمینان کامل به طرف دروازه های حکومت مراجعه نکنند”.

اعضای شورای ولایتی بغلان و باشنده گان این ولایت از حکومت می خواهند که در از بین بردن فساد در ادارات دولتی این ولایت و جلوگیری از فعالیت طالبان مسلح اقدام نماید.