سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

صنعت گردشگری در افغانستان رونق خواهد یافت

DSC_0231دربیست ویکمین جلسه عمومی سازمان بین المللی گردشگری در کولمبیا، افغانستان بحیث معاون کمیسیون آسیای جنوبی انتخاب گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افغانستان از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ معاونت این کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.

ریاست کمیسیون آسیای جنوبی سازمان بین‌المللی گردشگری را هندوستان بر عهده دارد.

سازمان بین‌المللی گردشگری، از نمایندگی‌های سازمان ملل، در رابطه با امور جهان‌گردی فعالیت دارد. کمیسیون آسیای جنوبی ارگان مهم این سازمان است.

در همین حال، طالب دفاعی، سکرتر جنرال سازمان بین‌المللی گردشگری گفته است، با انتخاب افغانستان به عنوان معاون کمیسیون آسیای جنوبی سازمان جهانی گردشگری، این کشور صنعت گردشگری را رونق دهد.

او همچنان افزوده که افغانستان از این طریق، برای انکشاف، ترقی و ایجاد فرصت کاری بهره گیرد.

به دنبال آن، عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور گفته که افغانستان مسئولیت خود را درست انجام خواهد داد.