شورشیان طالب حاصلات زراعتی و منازل مسکونی مردم را در بغلان به آتش کشیده اند

۹ جوزا ۱۳۹۵

بعلانشورشیان طالب حین فرار در ولسوالی بغلان مرکزی حاصلات زراعتی و منازل مسکونی باشنده های محل را به آتش کشیده اند.

سمونوال عبدالرشید بشیر سرپرست فرماندهی پولیس بغلان به خبرگزاری خاور میانه گفت: در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی بالای مناطق تحت تسلط طالبان، به این گروه تلفات سنگین وارد شده است و شورشیان مجبور به فرار شده اند.

سرپرست فرماندهی پولیس بغلان گفت: شورشیان طالب حین فرار شان خانه ها و حاصلات زراعتی مردم را به آتش کشیده و خسارات مالی زیادی را به اهالی منطقه وارد کرده اند.

قریه جات کاکا منگل، منگل ها، جوکنه، آبقول از قریه هایی هستند که گفته می شود از وجود شورشیان پاکسازی گردیده است.

این مقام نظامی بغلان می گوید 30 شورشی طالب بشمول مسؤل نظامی این گروه درین نبردها کشته شده و 35 تن آنان جراحت برداشته اند.

به نقل از باشنده های محل در میان اعضای کشته شده شورشیان نوجوانان نیز شامل هستند که اجساد شان در میدان های نبرد باقی مانده است.

آتشف

بغلان،

خسارات،

زراعتی ،

شورشیان،

طالب،

فرار،

کشته،

مالی،

نظامی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed