شورای ولایتی سمنگان: برای حفظ ولسوالی دره صوف پایین باید پوسته های امنیتی ایجاد شود

13694092_1131576486903470_463292472_oشورای ولایتی سمنگان از پاکسازی ولسوالی دره صوف پایان از وجود طالبان مسلح خرسندی نموده خواهان افراز پوسته های امنیتی و تقویه نیروهای خیزش مردمی درین ولسوالی است.

به گفته اعضای شورای ولایتی سمنگان در صورتیکه در حفظ این مناطق از نفوذ دوباره مخالفان مسلح دولت توجه نشود، امکان افتادن دوباره ولسوالی دره صوف پایین بدست این گروه می رود.

نقیب الله تاتار ریس شورای ولایتی سمنگان با بیان این مطلب به خبرگزاری خاورمیانه گفت: ازینکه امنیت درین منطقه برقرار شده و این ولسوالی بگونه کامل بدست نیروهای امنیتی افتاده خرسند است.

درحالی این خواست ها از سوی وکلای شورای ولایتی سمنگان بیان می شود که روز گذشته ۲۶۰ تن از افرادیکه پیش ازین در صفوف مخالفان مسلح دولت فعالیت داشتند با سلاح های دست داشته شان با نیروهای امنیتی یکجا شدند.

مل پاسوال محمد باقر مسعود فرمانده پولیس سمنگان از حفظ مناطق بدست آمده از نزد طالبان مسلح اطمینان داده می گوید در نظر دارند بمنظور تامین امنیت این ولسوالی بیزهای امنیتی افراز و یا پولیس محلی از مردمان منطقه ایجاد گردد.

فرمانده پولیس سمنگان دست کشیدن این افراد را از جنگ در تامین امنیت درین ولایت مؤثر خوانده و تأکید بر از بین بردن افراد باقیمانده مخالفان مسلح دولت در بخش های ازین ولایت دارد.

کمبود نیروهای امنیتی و نبود تشکیل پولیس محلی در ولایت سمنگان از مواردی هستند که بارها از سوی باشنده گان ولایت سمنگان و اعضای شورای ولایتی این ولایت انتقاد شده است.

ولسوالی دره صوف پایین از مناطق نا امن ولایت سمنگان بشمار میرفت که از چندین ماه بدینسو اکثر مناطق آن تحت کنترول طالبان مسلح قرار داشت.