شمار بیجا شده های ناشی از جنگ تخار افزایش یافته است

TAKHARمسولان محلی در تخار می گویند که از اثر درگیری های شدید در ولایت های تخار و کندز بیش از ۳ هزار خانواده مهاجر و در مناطقی از تخار جای گزین شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید مرتضی همدرد رئیس امور مهاجرین ولایت تخار می گوید که این خانواده ها از شدت در گیری ها از ولسوالی دشت ارچی، قلعه ذال  و قریه های تحت اداره طالبان در لسوالی خواجه غار مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

همدرد می گوید مهاجرین که به ولایت تخار آمده اند در ولسوالی های رستاق، بهارک، ینگی قلعه، و شهر تالقان جا گرفته اند.

وی می گوید:”حدود بالا تر از ۳ هزار فامیل از ولسوالی های قلعه ذال و دشت ارچی کندز و ولسوالی خواجه غار ولایت تخار که یک تعداد قریه ها متاسفانه به دست طالبان سقوط کرد مردم مهاجر شدند ، آنان در ولسوالی های ینگی قلعه، بهارک، خواجه غار، رستاق و شهر تالقان مسکن گزین شدند.”

در همین حال سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار می گوید که از یک هفته به این سو تیم های سروی، کار خود را در مناطق که مهاجرین پناهنده شده اند، آغاز کرده اند و تا هنوز ۱۴ صد خانواده  سروی شده است و به زودی برای آنان مواد های اولیه از سوی حکومت محلی تخار توزیع خواهد شد.

تیمور می گوید حکومت محلی از تمامی امکانات به هدف رسیده گی به این مهاجرین استفاده کرده است.

تیمور گفت: “تا حال ما ۱۴۰۰ فامیل را سروی کرده ایم و برای شان هر روز نان پخته میرسانیم و بقیه زیر سروی قرار دارند، و کسانی که سروی شدند و در هفته پیش رو کمک های که از طرف حکومت محلی تخار در نظر گرفته شده توزیع اش آغاز می شود.”

تیمور گفت  بیشتر مهاجرین به خانه های دوستان شان رفته اند و تیم های سروی در تلاش شناسایی آنان است، او می گوید به تیم های صحی در تمام ولسوالی های دستور داده شده که به مهاجرین رسیده گی کنند.

سخنگوی والی تخار می گوید که رقم مهاجرین با گذشت هر روز در حالی افزایش است.

وی افزود:” دقیقن با گذشت هر روز رقم شان افزایش می یابد و جنگ در ولسوالی های که یاد کردم خاتمه پیدا نکرده و جنگ در حال شدت یافتن است.”

سخنگوی والی تخار می گوید مهاجرین که به ولایت تخار پناهنده می شوند نیاز به کمک دارند و ذخیزه گاه مواد حکومت محلی تخار در حالی پایان یافتن است.

تیمور می گوید حکومت مرکزی باید به وضعیت مهاجرین رسیده گی نماید.

Author

About Author