سوریه به عنوان پرخشونت ترین کشور جای افغانستان را گرفت

۲۹ جوزا ۱۳۹۳

بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی كه به تازگی منتشر كرده است، سوريه به عنوان كشوری كه كمترين صلح را دارد، جای افغانستان را گرفته است. اين گزارش قبل از شورش ناگهاني در عراق تكميل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گزارش شاخص های صلح جهانی كه توسط موسسه صلح و اقتصاد انجام شده، آيسلند به عنوان صلح آميزترين كشور معرفی شده، همراه ۶ كشور اروپايی به اضافه كانادا و استراليا كه جزو ۱۰ صلح آميزترين كشورهای جهان شناخته شده اند. در اين ميان جالب است كه بريتانيا در رتبه ۴۷ قرار گرفته است.

اين هفتمين سالی است كه موسسه صلح و اقتصاد شاخص صلح جهانی را با در نظر داشت ناآرامی، ايمنی، امنيت، نظامی سازی و هزينه های دفاعی مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس اين گزارش، سوريه كه در آن جنگ داخلی جريان دارد، به عنوان كشوری كه پايين ترين ميزان صلح را دارد؛ جای افغانستان را گرفته است. بعد از سوريه افغانستان در جايگاه دوم قرار دارد و پس از آن نيز كشور سودان جنوبی به دليل جنگ داخلی در رتبه سوم است.

در اين مطالعه ۲۲ شاخص در ۱۶۲ كشور مورد بررسی قرار گرفته است.

افغانستان ،

پرخشونت ،

سوریه ،

گرفت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.