سمیه اولین بانوی مدال آور افغانستان از مسابقات جنوب آسیا

سمیهسمیه غلامی، عضو تیم ملی تکواندوی افغانسنان توانست که در مسابقات جنوب آسیا مدال طلا را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این بانوی تکواندو کار کشور، اولین بانوی است که از مسابقات بیرون مرزی در رشته ورزشی تکواندو برای کشورمان مدال طلا را گرفته است.

سمیه غلامی، نخستین دختر افغانستانی است که در تاریخ تکواندوی این کشور مدال طلای بانوان را از دوازدهمین دور رقابت‌های جنوب آسیا می گیرد.

او دیشب با اقتدار توانست سه حریف قدرتمندش را از پیش رو بردارد و به مدال طلا برسد.

افغانستان از این مسابقات، هفت طلا کسب کرده است.

Author

About Author