سفیر امریکا در اسلام آباد؛ احضار شد

1908996سفیر امریکا در اسلام آباد در پیوند به کشته شدن ملا اختر محمد منصور، به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیوید هیل، سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد، شب گذشته به وزارت خارجه پاکستان احضار شد.

رسانه های پاکستانی آورده اند که هیل در پیوند به کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر شورشیان طالب توسط هواپیماهای امریکایی توسط وزارت امور خارجه پاکستان فراخوانده شده است.

سید طارق فاطمی مشاور ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در این دیدار، نگرانی خود دربارۀ این حمله در قلمرو پاکستان را ابراز داشته است.

وزارت امور خارجه پاکستان، این حمله را نقض حاکمیت ملی پاکستان و منشور ملل متحد عنوان کرده است.

ملااختر منصور شب جمعه از سوی هواپیماهای بی سرنشین امریکا هدف قرار گرفت و وزارت دفاع امریکا گفته بود که وی در این حمله کشته شده است.