سرگروه یک شبکه جرمی سازمان یافته در کابل بازداشت شد

۲۰ دلو ۱۳۹۸

وزارت امور داخله می گوید که سرگروه یک شبکه‌ ‌سازمان ‌یافته جرمی در شهر کابل بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (20دلو) وزارت امور داخله، سرحد مشهور به «سرحد هودخیل»، با دو همکارش به نام های امان الله و مقیم در یک عملیات هدفمند بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که این گروه مجرمین در جرم های گوناگون به ویژه اختطاف، قتل، سرقت‌ های مسلحانه و رهزنی در نقاط مختلف کابل، نقش داشتند.

وزارت داخله می گوید که این شبکه جرمی با استفاده از شیوه و تکتیک‌ های متعدد در شهر کابل دست به جنایت می زد و از مدتی تحت پیگرد پولیس قرار داشت از سوی نیروهای قطعات خاص پولیس، از مربوطات حوزه نهم امنیتی، بازداشت شد.

وزارت داخله پیش از این نیز از بازداشت مجرمان سازمان‌ یافته خبر داده بود؛ اما هنوز هم پایتخت نشینان با مشکلات عمده جرمی روبرو هستند و روزانه با جرایم جرمی مواجه می شوند.

پولیس

جرم

سازمان یافته

کابل

مجرم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.