سرپرست جدید وزارت دفاع ملی افغانستان را بیشتر بشناسید

13124422_1015136695189782_1042974897230664514_nدگرجنرال عبدالله “حبیبی” از سوی محمد اشرف غنی “رئیس جمهوری اسلامی افغانستان” به حیث نامزد جدید و سرپرست وزارت دفاع ملی کشور معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله حبیبی فرزند غلام حبیب درسال ۱۳۳۱ هـ ش در ولسوالی څوکی ولایت کنر متولد و بعد از ختم دوره ابتدائیه درسال ۱۳۴۲ شامل صنف ششم حربی شونځی و درسال ۱۳۴۸ فارغ گردیده است.

وی درسال ۱۳۴۸ شامل پوهنځی توپچی حربی پوهنتـــون گردیــده و درسال ۱۳۵۱ بـــه درجــه (لیسانس) به رتبه دوهم بریدمن فارغ گردیده است.

او در سال ۱۳۵۵ جهت ادامه تحصــیلات عالی برای مدت ۴ سال به خارج کشور اعزام و بعد از ختم موفــقانه تحصیل به سویه (ماستر علوم نظامی) در سال ۱۳۵۹ دوباره به وطن عودت نموده است.

آقای حبیبی درسال ۱۳۶۹ بر اساس فرمان ریاست جمـــهوری به رتبـــه تورنجنرال ترفیع نموده و درسال ۱۳۹۴ به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری ب هرتبه دگرجنرال ترفیع نموده است.

وی در سال ۱۳۸۲ به اساس ارزیابی و فیصله کمیسیون موظف، به اخذ رتبه علمی (پوهندوی ) نایل گردید.

این جنرال سابقه دار از سال ۱۳۵۱ تا کنون در بخش های مختلف اردوی ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده و دارای ۵ فرزند می باشد.