سرپرست جدید وزارت دفاع ملی افغانستان را بیشتر بشناسید

۱۹ ثور ۱۳۹۵

13124422_1015136695189782_1042974897230664514_nدگرجنرال عبدالله “حبیبی” از سوی محمد اشرف غنی “رئیس جمهوری اسلامی افغانستان” به حیث نامزد جدید و سرپرست وزارت دفاع ملی کشور معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله حبیبی فرزند غلام حبیب درسال 1331 هـ ش در ولسوالی څوکی ولایت کنر متولد و بعد از ختم دوره ابتدائیه درسال 1342 شامل صنف ششم حربی شونځی و درسال 1348 فارغ گردیده است.

وی درسال 1348 شامل پوهنځی توپچی حربی پوهنتـــون گردیــده و درسال 1351 بـــه درجــه (لیسانس) به رتبه دوهم بریدمن فارغ گردیده است.

او در سال 1355 جهت ادامه تحصــیلات عالی برای مدت 4 سال به خارج کشور اعزام و بعد از ختم موفــقانه تحصیل به سویه (ماستر علوم نظامی) در سال 1359 دوباره به وطن عودت نموده است.

آقای حبیبی درسال 1369 بر اساس فرمان ریاست جمـــهوری به رتبـــه تورنجنرال ترفیع نموده و درسال 1394 به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری ب هرتبه دگرجنرال ترفیع نموده است.

وی در سال 1382 به اساس ارزیابی و فیصله کمیسیون موظف، به اخذ رتبه علمی (پوهندوی ) نایل گردید.

این جنرال سابقه دار از سال 1351 تا کنون در بخش های مختلف اردوی ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده و دارای 5 فرزند می باشد.

جنرال

حبیبی

سرپرست

عبدالله

ملی

نامزد

وزارت دفاع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed