سرمایه گذاری در افغانستان ریسک زیادی دارد

ClXynIoUYAAppG2.jpg largeرئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در آغاز برنامه کمپاین معرفی فرصت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در افغانستان را دارای ریسک بالا دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمپاین معرفی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، امروز با حضور جمعی از بازرگانان و صنعت کاران کشور در کابل آغاز شد.

در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از آغاز کار این کمپاین، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری در افغانستان با ریسک بالایی روبرو است.

وی وجود ناامنی و مشکلات فساد اداری را از جمله عواملی برای ریسک در سرمایه گذاری دانست.

اما وی وعده داد که حکومت به تعهدات خود در زمینه ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری عمل خواهد کرد.

با این حال منبع نقش بخش خصوصی را نیز در عملی شدن تعهدات حکومت و ایجاد شرایط سرمایه گذاری موثر دانست.

در عین حال قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در صحبتی اظهار داشت که سرمایه گذاران در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی گفت که حال در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در کشور؛ تحقیق جامع صورت نگرفته که این کار در صدر برنامه های کمپاین تازه ایجاد شده قرار دارد.

بر اساس گفته های حقجو؛ در حال حاضر ۱۱ پروژه تحت تحقیق قرار دارد.

با این حال؛ فرهاد دریا هنرمند و آوازخوان کشور به عنوان سفیر کمپاین معرفی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان معرفی شد.

این در حالی است که سرمایه گذاران کشور در چند سال اخیر با مشکلات زیادی در زمینه امکانات اولیه و نیروی کار روبرو بوده اند.

Author