سربریدن افراد ملکی، شکست دشمنان است

MAC07_INTERVIEW02رئیس جمهور غنی، سربریدن افراد ملکی در ولایت زابل را محکوم کرده و این عمل را نشانه شکست دشمنان افغانستان می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز (دوشنبه ۱۸عقرب) با نشر خبرنامه ای از نقل رئیس جمهور نگاشته است که کشتار بی رحمانه افراد بی گناه بخصوص زنان و کودکان در هیچ دین و آئینی توجیه ندارد.

به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور گفته است که دشمنان افغانستان با سربریدن افراد ملکی بار دیگر ثابت کردند که در میدان نبرد در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شکست خورده اند.

در عین حال، رئیس جمهور غنی، برای پیگیری و مجازات عاملین این جنایت بزرگ و غمشریکی و دلجویی با خانواده های قربانیان، جلسهء فوق العاده امنیتی را دایر کرده است.

از سوی دیگر، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، نیز این رویداد را نکوهش کرده و اظهار کرده است که بازهم تروریستان جنایت کار، انسانیت کٌش و سفاک که در قاموس شان به جز ایجاد وحشت، دهشت و ترور چیزی نیست؛ با اعمال ضد انسانی خود، هفت تن از هموطنان عزیز و بی گناه ما را به شهادت رسانده اند.

به گفته وی، دشمنان وحشی افغانستان به هیچ کسی، حتی به کودکان افغانستان رحم ندارد و در هر جا و هر مکان که دست شان برسد، فقط جنایت خلق می کنند.

بر اساس معلومات خبرنامه ریاست اجراییه، تروریستان، می خواهند با این اعمال شان؛ در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند و از این طریق به اهداف شوم خود برسند.

خبرنامه می افزاید که دشمنان افغانستان بارها تلاش کرده اند تا جلوی وحدت، همگرایی، پیشرفت و توسعه مردم را بگیرند و مانع هر نوع تغییر و تحول سازنده در کشور شوند؛ اما به اهداف شوم شان نرسیده اند.

این عمل از سوی نهادها و ارگانهای داخلی و خارجی دیگر نیز تقبیح شده و واکنش های حقوق بشری را به دنبال داشت.

گفتنی است که هفت فرد ملکی به شمول یک کودک، دو زن و چهار مرد که چندی پیش از سوی افراد وابسته به داعش گروگان گرفته شده بود، دیروز به شکل فجیعانه سر بریده شدند.