سربازان محاصره شده، رها شدند، سرخ کوتل در اختیار شورشیان

1810706نیروهای امنیتی ۷۵ سرباز پولیس محاصره شده در منطقه سرخ کوتل شهر پلخمری را بعد از چند روز محاصره، آزاد کردند؛ اما این منطقه در اختیار شورشیان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای از رهایی این تعداد پولیس خبر داده است.

در خبرنامه آمده است که این پولیس ها بعد ازظهر امروز (۲۹ثور) از محاصره در پایگاه نظامی در سرخ کوتل رها شده اند.

وزارت امور داخله می گوید که عملیات برای رهایی این پولیس ها از سوی کوماندو و قطعه خاص پولیس انجام شده است و وضعیت صحی آنها نیز قناعت بخش است.

در عین حال، وزارت امور داخله می گوید که بخشی از منطقه سرخ کوتل در اختیار شورشیان طالب قرار دارد و در این عملیات یک پولیس کشته و یکتن دیگر زخم برداشته است.

اما شورای ولایتی بغلان می گوید که منطقه سرخ کوتل به صورت کامل در کنترول شورشیان طالب قرار دارد.

فیروزالدین ایماق، معاون شورای ولایت بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که پولیس های محاصره شده رها گردیده اند؛ اما بعد از رهایی این پولیس ها، سرخ کوتل در کنترول شورشیان قرار گرفت.

به گفته وی، به دلیل عدم حضور و باقی ماندن نیروهای کمکی، منطقه سرخ کوتل در اختیار شورشیان قرار گرفته است.

با این حال، وزارت امور داخله از انجام عملیات برای پاکسازی کامل منطقه سرخ کوتل و دیگر مناطق ولایت بغلان که شورشیان قرار دارند، خبر می دهد.