سالنگ برای دومین روز مسدود است

12674382_1025584364169350_1997318715_n

به دلیل برف باری ها در سالنگها، شاهراه سالنگ برای دومین روز به روی ترافیک مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال رجب مسوول حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که برفباری از دور روز پیش در این منطقه جریان دارد.

به گفته وی، برفباری ضعیف در سالنگ شمالی و طوفان سنگین در سالنگ جنوبی جریان دارد و شاهراه الی اطلاعیه بعدی بروی ترافیک مسدود است.

رجب اظهار داشت که براساس پیشبینی ها، طوفان در طول روز نیز تداوم خواهد داشت و همین امر باعث کند پیش رفتن کار پاک کاری تونل و گراریها شده است.

بر اساس معلومات منبع، به هیچ یک از موترها در مسیر شاهراه اجازه تردد داده نمی شود و این امر تا زمان پاککاری کامل شاهراه ادامه خواهد داشت.

شاهراه سالنگ یکی از عمده ترین شاهراه های کشور است که شمال را به مرکز وصل می کند.

Author