سالنگ برای دومین روز مسدود است

۲۲ دلو ۱۳۹۴

12674382_1025584364169350_1997318715_n

به دلیل برف باری ها در سالنگها، شاهراه سالنگ برای دومین روز به روی ترافیک مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال رجب مسوول حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که برفباری از دور روز پیش در این منطقه جریان دارد.

به گفته وی، برفباری ضعیف در سالنگ شمالی و طوفان سنگین در سالنگ جنوبی جریان دارد و شاهراه الی اطلاعیه بعدی بروی ترافیک مسدود است.

رجب اظهار داشت که براساس پیشبینی ها، طوفان در طول روز نیز تداوم خواهد داشت و همین امر باعث کند پیش رفتن کار پاک کاری تونل و گراریها شده است.

بر اساس معلومات منبع، به هیچ یک از موترها در مسیر شاهراه اجازه تردد داده نمی شود و این امر تا زمان پاککاری کامل شاهراه ادامه خواهد داشت.

شاهراه سالنگ یکی از عمده ترین شاهراه های کشور است که شمال را به مرکز وصل می کند.

برفباری

ترافیک

خاورمیانه

سالنگ

شاهراه

شمالی

طوفان

مسدود

مسیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed